Μαντινείας 56, 54248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ. 2310859790
amea
logo-icon
Κοντά σας αν χρειαστεί όλο το 24ωρο

Έλεγχος Στεγανότητας αγωγώνΟ έλεγχος, η απεικόνιση και η καταγραφή της εσωτερικής κατάστασης των αγωγών γίνεται με την βιντεοσκόπηση από ηλεκτρονική μικροκάμερα-ρομπότ. Ενδεχομένως όμως να υπάρχουν και προβλήματα στεγανότητας, κυρίως στις ενώσεις των αγωγών λόγω κακοτεχνιών η κακής εφαρμογής των ελαστικών παρεμβυσμάτων, τα οποία δεν είναι ορατά. Για τον λόγο αυτό απαιτείται και έλεγχος στεγανότητας ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης λειτουργίας του δικτύου.  

Οι έλεγχοι στεγανότητας εφαρμόζονται:

 • Σε καινούργιους αγωγούς αποχέτευσης πριν αυτοί δοθούν σε λειτουργία.
 • Στους υφιστάμενους αγωγούς σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
 • Σε επισκευασθέντες αγωγούς για τον έλεγχο ποιότητας της στεγανότητας.

Οι έλεγχοι χωρίζονται σε τμηματικούς ελέγχους, από φρεάτιο σε φρεάτιο, και σε ελέγχους συνδέσεων αγωγών.

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της στεγανότητας είναι Νερό και Αέρας

Η ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη από Γερμανικό φορέα πιστοποίησης να πραγματοποιεί τους παρακάτω ελέγχους:

1. Έλεγχος στεγανότητας αγωγών μεταξύ φρεατίων. Η δοκιμή ελέγχου στεγανότητας τμήματος αγωγού αποχέτευσης μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 1610/1994 περιλαμβάνει:

 • Την στεγάνωση των αγωγών στην είσοδο και στην έξοδο των φρεατίων του προς έλεγχο τμήματος με κατάλληλους ελαστικούς αεροθάλαμους έμφραξης αγωγών, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα εισόδου και εξόδου αέρα ή νερού.
 • Την διοχέτευση αέρα ή νερού με πίεση και την παρακολούθησή της μέσω Η/Υ.
 • Την εκκένωση του αγωγού και την απομάκρυνση των συσκευών.
 • Την παρουσίαση του αποτελέσματος ( σχετικό πρωτόκολλο στεγανότητας).

2. Έλεγχος στεγανότητας συνδέσεων των αγωγών. Η δοκιμή ελέγχου στεγανότητας συνδέσεων αγωγών σε οποιοδήποτε τμήμα του αγωγού αποχέτευσης σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 1610/1994 περιλαμβάνει :

 • Τον ακριβή προσδιορισμό του σημείου ελέγχου με βιντεοσκόπηση.
 • Την τοποθέτηση ειδικής συσκευής ελέγχου στεγανότητας συνδέσεων, εντός του αγωγού δια μέσω του φρεατίου. Η συσκευή στεγανοποίει εκατέρωθεν του σημείου ελέγχου με ειδικούς ελαστικούς αεροθάλαμους έμφραξης. και δημιουργεί πίεση με αέρα ή νερό ενδιάμεσα των αεροθαλάμων στο σημείο σύνδεσης.
 • Την διοχέτευση αέρα ή νερού και την δημιουργία πίεσης ενδιάμεσα των αεροθαλάμων στο σημείο σύνδεσης και την παρακολούθησή αυτής μέσω Η/Υ
 • Την απομάκρυνση της συσκευής.
 • Την παρουσίαση του αποτελέσματος (σχετικό πρωτόκολλο στεγανότητας).Αρχική \ Υπηρεσίες \ Έλεγχος Στεγανότητας αγωγών
ipek sekisui-spr ps-gmbh sekisuichemical splusb mta usbduesen bodenbender ims-robotics kepso leistikow-gmbh aganova vetter
Η εταιρεία ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη με τα συστήματα
EN ISO 9001 | EN ISO 14001 | OHSAS 18001
Τηλ.: 2310859790, 2310850067
Fax: 2310888877
facebook youtube instagram
     
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης