Μαντινείας 56, 54248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ. 2310859790
amea
logo-icon
Κοντά σας αν χρειαστεί όλο το 24ωρο

Αποτυπώσεις GISΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ GIS  

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ, GIS) προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες αποτύπωσης και αποθήκευσης πληροφοριών σχετικών με μια χωρική ενότητα ανεξαρτήτως μεγέθους (από έναν οικισμό μέχρι μια ολόκληρη χώρα). Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης και προώθησης νέων τεχνολογιών, η ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. προσφέρει πλέον και την αποτύπωση σε GIS των δικτύων υποδομής των πελατών της (δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Αρδευτικά) σε συνδυασμό με τις ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες της. Η ολοκλήρωση των υπηρεσιών της εταιρείας με την τεχνολογία των GIS ανοίγει νέους ορίζοντες στο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

Στα δίκτυα αποχέτευσης, η αποτύπωση των φρεατίων σε γνωστό σύστημα συντεταγμένων καθιστά γνωστή τη θέση τους ακόμη και σε περιπτώσεις όπου έχουν καλυφθεί με άσφαλτο. Αποτυπώνεται έτσι η χωρική κατανομή των βλαβών ώστε να εντοπιστούν τμήματα του δικτύου τα οποία χρήζουν εκτενέστερης επισκευής. Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης μιας βλάβης σε έναν αγωγό που προσφέρει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης συνδυάζεται πλέον με τα GIS ώστε να εντοπίζεται ακριβώς η περιοχή που εξυπηρετείται από τον συγκεκριμένο αγωγό. Με τον τρόπο αυτό η όχληση των πολιτών μειώνεται στο ελάχιστο. 

Στους τελικούς χρήστες (Δήμοι, ιδιώτες κλπ) παρέχεται μια πλήρης και σύγχρονη ηλεκτρονική βάση δεδομένων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία των δικτύων. Οι βάσεις GIS περιλαμβάνουν τις θέσεις των αγωγών, θέσεις και συντεταγμένες φρεατίων, θέσεις και στοιχεία υδρομέτρων και ό,τι άλλο απαιτήσει ειδικότερα ο τελικός χρήστης. 

Οι δυνατότητες που προσφέρει η χαρτογράφηση μέσω GIS επεκτείνονται και στην αποτύπωση των χρήσεων γης για οικισμούς ή άλλες περιοχές προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα εκπόνησης αναπτυξιακών προγραμμάτων όπως είναι η επέκταση του σχεδίου πόλεως, η χωροθέτηση νέων χρήσεων και πρωτίστως η επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Γνωρίζοντας την ευρύτητα εφαρμογής των GIS στη σύγχρονη εποχή και τις δυνατότητες που προσφέρουν, η ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. συνδυάζει πλέον τις υπηρεσίες αιχμής που προσφέρει στον τομέα της βιντεοσκόπησης και αποκατάστασης αγωγών με την τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις οποιουδήποτε πελάτη.
Αρχική \ Υπηρεσίες \ Αποτυπώσεις GIS
ipek sekisui-spr ps-gmbh sekisuichemical splusb mta usbduesen bodenbender ims-robotics kepso leistikow-gmbh aganova vetter
Η εταιρεία ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη με τα συστήματα
EN ISO 9001 | EN ISO 14001 | OHSAS 18001
Τηλ.: 2310859790, 2310850067
Fax: 2310888877
facebook youtube instagram
     
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης