Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Έλεγχος Στεγανότητας αγωγώνΈλεγχος Στεγανότητας αγωγών


Λεζάντα φωτογραφίας: Κυρίως κείμενο άρθρου: 

Ο έλεγχος, η απεικόνιση και η καταγραφή της εσωτερικής κατάστασης των αγωγών γίνεται με την βιντεοσκόπηση από ηλεκτρονική μικροκάμερα-ρομπότ. Ενδεχομένως όμως να υπάρχουν και προβλήματα στεγανότητας, κυρίως στις ενώσεις των αγωγών λόγω κακοτεχνιών η κακής εφαρμογής των ελαστικών παρεμβυσμάτων, τα οποία δεν είναι ορατά. Για τον λόγο αυτό απαιτείται και έλεγχος στεγανότητας ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης λειτουργίας του δικτύου.  

Οι έλεγχοι στεγανότητας εφαρμόζονται:

Οι έλεγχοι χωρίζονται σε τμηματικούς ελέγχους, από φρεάτιο σε φρεάτιο, και σε ελέγχους συνδέσεων αγωγών.

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της στεγανότητας είναι Νερό και Αέρας

Η ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη από Γερμανικό φορέα πιστοποίησης να πραγματοποιεί τους παρακάτω ελέγχους:

1. Έλεγχος στεγανότητας αγωγών μεταξύ φρεατίων. Η δοκιμή ελέγχου στεγανότητας τμήματος αγωγού αποχέτευσης μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 1610/1994 περιλαμβάνει:

2. Έλεγχος στεγανότητας συνδέσεων των αγωγών. Η δοκιμή ελέγχου στεγανότητας συνδέσεων αγωγών σε οποιοδήποτε τμήμα του αγωγού αποχέτευσης σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 1610/1994 περιλαμβάνει :

Login-icon Login ForgottenPassword-icon Υπενθύμιση κωδικού 

active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης